FACEBOOK MARKETING

Cách tạo đối tượng quảng cáo trên Facebook dễ hiểu nhất

Đối tượng quảng cáo Facebook là gì ? Có những loại đối tượng nào, tạo đối tượng quảng cáo nhưu thế nào. Ở bài viết này sẽ hướng dẫn bạn giải quyết điều đó. Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé !

 

Đối tượng quảng cáo Facebook là gì ?

 

Hiểu một cách đơn giản đối tượng quảng cáo Facebook chính là đối tượng khách hàng mà mình muốn hướng đến và set up trong quá trình chạy quảng cáo.

 

Còn theo định nghĩa từ Facebook thì đối tượng là :

[junkie-alert style=”grey”] Nhắm mục tiêu đối tượng giúp bạn hiển thị quảng cáo cho những người bạn quan tâm. Có 2 phương pháp chung mà bạn có thể áp dụng để tạo đối tượng mục tiêu: cụ thể và rộng. Phương pháp bạn chọn tùy thuộc vào mục tiêu bạn đang cố hoàn thành và tài nguyên mà bạn có sẵn. Nhắm mục tiêu cụ thể là nhóm thông số tương đối chặt chẽ dùng trong khi tìm những người phù hợp nhất để hiển thị quảng cáo của bạn. Tìm hiểu thêm về nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học hoặc Đối tượng tùy chỉnh hoặc Đối tượng tương tự. Nhắm mục tiêu rộng – bạn chủ yếu dựa vào hệ thống phân phối của chúng tôi nhằm tìm những người phù hợp nhất để hiển thị quảng cáo. Phương pháp này có thể giúp chúng tôi tìm thấy khách hàng tiềm năng mà bạn chưa bao giờ biết tới. Đây cũng là phương pháp hiệu quả nếu bạn không biết chắc mình muốn nhắm mục tiêu đến ai. [/junkie-alert]

 

Các loại đối tượng quảng cáo Facebook

Trên trang Đối tượng quảng cáo, bạn có thể xem tất cả các đối tượng Facebook đã lưu của bạn cũng như tạo ra những người mới. Để hiểu được phạm vi rộng các tùy chọn nhắm mục tiêu đến với quảng cáo trên Facebook, hãy bắt đầu từ những điều cơ bản.

Facebook có ba loại đối tượng chính:

– Đối tượng đã lưu (Saved Audiences)

– Đối tượng tùy chỉnh (Custom Audiences)

– Đối tượng tương tự (Lookalike Audiences)

Mỗi loại đối tượng này cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn bổ sung để tạo đối tượng mục tiêu hoàn hảo cho các chiến dịch trên Facebook của bạn.

 

Để tạo và quản lý đối tượng mục tiêu trên Facebook, bạn sẽ phải sử dụng công cụ Quản lý người xem (Audiences Manager)

Bạn có thể tìm thấy công cụ này trong mục Quản lý Kinh doanh (Business Manager), bằng cách nhấp vào trình đơn trên cùng bên phải và chọn “Đối tượng” (Audiences).

 

Đối tượng quảng cáo Facebook

 

Đối tượng đã lưu trên Facebook

Bạn có thể xác định nhóm đối tượng này bằng cách chọn sở thích của người dân, độ tuổi, giới tính, thiết bị đã sử dụng, mức thu nhập, v.v .. Bạn có thể tạo đối tượng đã lưu trong giai đoạn thiết lập chiến dịch hoặc trong Trình quản lý đối tượng (Audiences Manager).

Những đối tượng này chúng ta lưu lại để sử dụng trong các lần tiếp theo gọi là đối tượng đã lưu.

 

doi-tuong-da-luu-quang-cao-facebook

doi-tuong-da-luu-quang-cao-facebook

 

 

Nhắm mục tiêu theo vị trí

Facebook cho phép bạn nhắm mục tiêu những người ở những địa điểm cụ thể, bao gồm:

– Quốc gia

– Bang

Quận

– Thành phố

Ghim tọa độ

Bạn cũng có thể lựa chọn các nhóm mục tiêu theo vị trí khác nhau, cho phép cụ thể hơn:

– Tất cả mọi người ở vị trí này (mặc định) – Vị trí thực tế cập nhật cuối cùng của người dùng Facebook

– Những người sống ở vị trí này – Vị trí được đặt theo vị trí trên tiểu sử Facebook của người dùng và được xác nhận bằng địa chỉ IP của họ.

– Những người gần vị trí này – Theo dõi bằng cách sử dụng thiết bị di động trong khu vực địa lý mà bạn định nhắm tới.

– Những người đi du lịch đến địa điểm này – Người dùng có địa điểm hiển thị gần đây cách ít nhất 100 dặm từ địa chỉ nhà riêng của họ.

Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học (Demographics-based targeting).

Khi bạn nhấp vào tab Nhân khẩu học, bạn sẽ có nhiều mục tiêu nhắm mục tiêu để tinh chỉnh đối tượng của mình dựa trên nhiều tùy chọn. Các cơ bản 3 là:

Độ tuổi – Nếu bạn nhắm mục tiêu một đối tượng ở một độ tuổi cụ thể, bạn có thể dễ dàng tiếp cận họ bằng cách thiết lập với Facebook những khách hàng lý tưởng của bạn.

Giới tính – Bạn cũng có thể chọn để nhắm mục tiêu theo một giới tính cụ thể.

Ngôn ngữ – Nếu bạn đang quảng cáo bằng một ngôn ngữ cụ thể, bạn có thể muốn chỉ nhắm mục tiêu đến những người có thể hiểu quảng cáo của bạn. ( Ví dụ bạn muốn bán hàng cho người Việt Nam tại Nhật Bản bạn sẽ chọn vị trí ở Nhật Bản và ngôn ngữ Tiếng Việt )

Bạn cũng có thể thiết lập 1 cách chi tiết hơn. Ví dụ: bạn có thể nhắm mục tiêu mọi người theo quan điểm chính trị, các sự kiện trong cuộc sống, việc làm, sắc tộc, v.v

 

Cách sử dụng nhắm mục tiêu chi tiết

Phần phụ “Nhắm mục tiêu chi tiết” của quy trình tạo nhóm quảng cáo cung cấp 2 hành động chung:

-Bao gồm người
-Loại trừ người

Sau khi bạn chọn tối thiểu 1 tùy chọn cho một trong các hành động này, một tùy chọn khác sẽ mở ra: Thu hẹp đối tượng. Nếu thêm tùy chọn vào trường đó, bạn có thể Thu hẹp hơn nữa. Các phần sau sẽ giải thích cách thức hoạt động của các hành động này.

 

Nhắm mục tiêu “hoặc” và nhắm mục tiêu “và”

Nếu bạn thêm tiêu chí vào trường “Bao gồm người” hoặc “Loại trừ người”, thì đối tượng của bạn sẽ bao gồm hoặc loại trừ những người đáp ứng tối thiểu một trong các tiêu chí – chứ không phải tất cả. Giả sử bạn bao gồm những người:

-Thường xuyên đi du lịch
-Thích nấu ăn
-Tốt nghiệp đại học

Một người thích nấu ăn nhưng không thường xuyên đi du lịch và/hoặc không phải là người đã tốt nghiệp đại học sẽ thuộc phạm vi đối tượng. Việc sử dụng tùy chọn “nhắm mục tiêu ‘hoặc'” cho ví dụ trên rất hữu ích vì đối tượng sẽ bao gồm những người thường xuyên đi du lịch hoặc người thích nấu ăn hoặc người đã tốt nghiệp đại học.

Nếu chỉ muốn bao gồm hoặc loại trừ những người đáp ứng tất cả các tiêu chí của mình, bạn có thể sử dụng hành động thu hẹp đối tượng. Dưới đây là cách bạn cần thực hiện để sử dụng chính tiêu chí từ ví dụ của chúng tôi:

 1. Bao gồm những người thường xuyên đi du lịch
 2. Nhấp vào Thu hẹp đối tượng
 3. Bao gồm những người thích nấu ăn
 4. Nhấp vào Thu hẹp hơn nữa
 5. Bao gồm những người đã tốt nghiệp đại học

Đối tượng này chỉ bao gồm những người thường xuyên đi du lịch  thích nấu ăn  đã tốt nghiệp đại học.

 

Kết hợp nhắm mục tiêu “và” và “hoặc”

Bạn có thể tưởng tượng “Bao gồm/Loại trừ” > “Thu hẹp đối tượng” > “Thu hẹp hơn nữa” giống như các bậc nhắm mục tiêu. Bạn có thể thêm nhiều tiêu chí vào mỗi bậc để giúp mình linh hoạt vì sẽ chỉ cần một thông số từ mỗi bậc cho bao gồm/loại trừ.

Cách tiếp tục ví dụ của chúng tôi: Bạn đã có đối tượng với những người thường xuyên đi du lịch ở bậc “Bao gồm/Loại trừ”, những người thích nấu ăn ở bậc “Thu hẹp đối tượng” và những người đã tốt nghiệp đại học ở bậc “Thu hẹp hơn nữa”.

Lưu ý: Bạn có thể có nhiều bậc “Thu hẹp hơn nữa”, mối quan hệ giữa các bậc này giống với mối quan hệ giữa bậc “Bao gồm/Loại trừ” và “Thu hẹp đối tượng”, các bậc này sẽ không có tên khác.

Bạn có thể thêm người ăn chay vào “Bao gồm/Loại trừ” và người thích làm vườn vào “Thu hẹp đối tượng”. Điều này sẽ cho phép bạn thực hiện thiết lập sau:

-Bao gồm/Loại trừ: Những người thường xuyên đi du lịch hoặc người ăn chay
-Thu hẹp đối tượng: Những người thích nấu ăn hoặc làm vườn
-Thu hẹp hơn nữa: Tốt nghiệp đại học

Phải đáp ứng một tiêu chí từ mỗi bậc cho bao gồm/loại trừ. Như vậy, đối tượng sẽ bao gồm người ăn chay là cử nhân và thích làm vườn, nhưng không bao gồm người thường xuyên đi du lịch, thích nấu ăn và chưa tốt nghiệp đại học.

Chú ý: Khi thu hẹp đối tượng quảng cáo, hãy thận trọng không làm cho đối tượng quá cụ thể. Việc này có thể dẫn tới một đối tượng quá nhỏ và không hiệu quả. Hãy theo dõi bảng điều khiển “Xác định đối tượng” ở phía bên phải của các tùy chọn tạo đối tượng. Nếu kim chỉ báo nằm trong phần màu đỏ của đĩa số, hãy tạo đối tượng rộng hơn.

Đối tượng tùy chỉnh trên Facebook

Đối tượng tùy chỉnh trên Facebook có lẽ là những đối tượng mục tiêu giá trị cao nhất vì chúng cho phép tiếp thị lại khách truy cập trang web trong quá khứ và những người đã tương tác với nội dung hoặc ứng dụng của bạn.

Bạn có thể dùng các nguồn như danh sách khách hàng, tương tác trên Facebook hoặc lưu lượng truy cập trang web hay ứng dụng để tạo đối tượng tùy chỉnh.

Tìm hiểu thêm về các loại đối tượng tùy chỉnh bạn có thể tạo:

Đối tượng tùy chỉnh từ danh sách khách hàng
Đối tượng tùy chỉnh tương tác
Đối tượng tùy chỉnh từ trang web
Đối tượng tùy chỉnh của ứng dụng di động

Khi đã sẵn sàng phát triển doanh nghiệp, bạn có thể sử dụng Đối tượng tùy chỉnh để tạo Đối tượng tương tự. Đối tượng tương tự là danh sách những người cần nhắm mục tiêu bằng quảng cáo, tương tự (hoặc ‘giống như’) những người hiện đang tương tác với doanh nghiệp bạn.

 

Đối tượng tùy chỉnh từ danh sách khách hàng

Loại đối tượng tùy chỉnh trên Facebook đầu tiên này dựa trên các dữ liệu khách hàng hiện tại của bạn – danh sách tài khoản email, số điện thoại hoặc ID ứng dụng. Đây là một cách tuyệt vời để nhắm mục tiêu đến người đăng ký nhận tin hoặc người dùng ứng dụng của bạn.

Để tạo Đối tượng tùy chỉnh trên Facebook, làm theo các bước sau:

– Tạo đối tượng tùy chỉnh trên Facebook

– Chọn tùy chọn “Tệp Khách hàng” ( Customer file)

– Chọn xem liệu bạn muốn thêm tệp khách hàng hay nhập địa chỉ liên hệ từ MailChimp.

– Nhập dữ liệu khách hàng của bạn để tạo đối tượng tùy chỉnh mới

– Chọn các số nhận diện

– Tải lên tệp dữ liệu khách hàng

– Đặt tên cho nhóm đối tượng của bạn

Các tệp khách hàng của bạn có thể bao gồm 15 nhận diện khác nhau, phổ biến nhất là:

– E-mail

– Số điện thoại

 

Dữ liệu khách hàng Facebook

 

 

Cách tạo đối tượng tùy chỉnh hồ sơ khách hàng bạn có thể xem chi tiết

Cách  làm này hay được gọi là chạy quảng cáo facebook trên tệp data có sẵn số điện thoại hoặc email hoặc target bằng số điện thoại.

Tạo đối tượng tùy chỉnh từ truy cập website

Thiết lập nhóm đối tượng Facebook dựa vào lượng truy cập web cho phép bạn tạo chiến dịch tiếp thị lại cho những người đã tương tác với trang web của bạn. Đây là những đối tượng có giá trị cao giống như nhóm người dùng nhìn thấy quảng cáo của bạn và đã thể hiện sự quan tâm. Quan trọng hơn! Để tạo khán giả dựa trên lưu lượng truy cập trang web của bạn, trước tiên bạn cần cài đặt Facebook Pixel.

Bạn có thể chọn giữa nhiều tuỳ chọn:

– Nhắm mục tiêu mọi người đã truy cập trang web của bạn

– Nhắm mục tiêu những người đã truy cập các trang web cụ thể

– Nhắm mục tiêu những người đã truy cập các trang web cụ thể nhưng không phải là 1 nhóm người nào đó

– Nhắm mục tiêu những người chưa truy cập trang web của bạn trong một khoảng thời gian nhất định

– Kết hợp tùy chỉnh khác.

Tất cả khách truy cập trang web

Quy tắc này bao gồm hoặc loại trừ tất cả những người truy cập trang web đã cài đặt pixel của bạn. Có thể sửa đổi quy tắc này theo số ngày bạn muốn chúng tôi quay lại để thêm khách truy cập (tối đa 180).

Những người đã truy cập trang web cụ thể

Quy tắc này bao gồm hoặc loại trừ những người truy cập các trang cụ thể trên trang web của bạn. Có thể sửa đổi quy tắc này theo số ngày bạn muốn chúng tôi quay lại để thêm khách truy cập (tối đa 180) và với các quy tắc URL. Quy tắc URL có sẵn bao gồm:

Chứa. Dưới đây là ví dụ về cách bạn có thể sử dụng quy tắc này: Nếu bạn bán quần áo trên trang web và muốn tạo đối tượng gồm những người đã xem xét quần áo mùa hè, bạn có thể tạo đối tượng gồm những người đã truy cập URL chứa “mùa hè”. Điều này sẽ bao gồm các UR như jaspers.com/clothes/summer/dresses” và ”jaspers.com/clothes/summer/shirts”, nhưng sẽ không bao gồm các URL như “jaspers.com/returns” hoặc ”jaspers.com/clothes/winter/sweaters”.
Không chứa. Dưới đây là ví dụ về cách bạn có thể sử dụng quy tắc này: Nếu bạn bán bàn, ghế và ngăn kéo trên trang web và muốn nhắm mục tiêu những người đã truy cập trang bàn và ghế, bạn có thể tạo đối tượng gồm những người đã truy cập các URL trên trang web không chứa “ngăn kéo”. Điều này nghĩa là những người đã truy cập các URL như “jaspers.com/drawers/large/oak” sẽ không được bao gồm/loại trừ. Tuy nhiên, những người đã truy cập bất kỳ trang nào khác (trang bàn và ghế) sẽ được bao gồm.

Bằng. Dưới đây là ví dụ về cách bạn có thể sử dụng quy tắc này: Nếu bạn muốn nhắm mục tiêu quảng cáo đến những người đã truy cập trang web cụ thể (có thể là người cho thấy ý định mua hàng mạnh mẽ như trang xác nhận để đăng ký nhận email cập nhật về sản phẩm), bạn có thể tạo đối tượng gồm những người đã truy cập URL cụ thể đó. Trong ví dụ này, bạn có thể nhập URL đầy đủ như “jaspers.com/newsletter/signup/complete”.

Lưu ý: Bạn phải nhập URL đầy đủ, chính xác từ trang web để sử dụng Bằng.

Bạn cũng có thể kết hợp các URL khác nhau bằng cách sử dụng điều kiện HOẶC  VÀ. Nếu bạn thêm nhiều URL vào trường, chúng tôi sẽ thêm mọi người vào đối tượng đã truy cập bất kỳ URL nào trong số đó. Sau khi đã thêm tối thiểu một URL, bạn có thể nhấp vào +Và cả để tạo trường URL khác. Nếu bạn sử dụng nhiều trường, thì một người phải truy cập tối thiểu một URL trong mỗi trường để được bao gồm trong đối tượng.

Bạn có thể tinh chỉnh thêm bất kỳ phần quy tắc URL nào bằng cách nhấp vào Tinh chỉnh thêm bằng và thêm:

Quy tắc Tần suất, cho phép bạn chỉ định số lần ai đó phải truy cập trang web của bạn để được bao gồm/loại trừ.
Quy tắc Thiết bị, cho phép bạn chỉ định loại thiết bị mà ai đó dùng để truy cập trang web của bạn để được bao gồm/loại trừ.

Khách truy cập theo thời gian sử dụng

Quy tắc này bao gồm/loại trừ những người đã dành hầu hết thời gian trên trang web của bạn. Có thể sửa đổi quy tắc này theo phần trăm số người đã dành hầu hết thời gian trên trang web mà bạn muốn bao gồm và số ngày bạn muốn chúng tôi quay lại để thêm khách truy cập (tối đa 180). Có thể sửa đổi thêm quy tắc này bằng cách thu hẹp thời gian dành cho một URL cụ thể. Một ví dụ về cách sử dụng quy tắc này là nếu bạn có nhiều miền, nhưng chỉ muốn bao gồm những khách truy cập đã dành hầu hết thời gian trên một trong các miền đó.

Đối tượng tùy chỉnh truy cập ứng dụng

Nếu bạn muốn tiếp cận những người đã tương tác với ứng dụng iOS hoặc Android của mình, bạn có thể thiết lập đối tượng mục tiêu trên Facebook để làm điều đó. Để nhắm mục tiêu đến người dùng dựa trên hoạt động ứng dụng, trước tiên bạn cần phải đăng ký ứng dụng của mình và thiết lập các sự kiện trên ứng dụng.

Để tạo đối tượng dựa trên hoạt động của ứng dụng, hãy nhắm mục tiêu những người đã thực hiện các hành động (sự kiện) cụ thể trong ứng dụng của bạn. Bạn cũng có thể chọn khung thời gian cho các sự kiện được nhắm đến.

Đối tượng tùy chỉnh tương tác 

Đối tượng tùy chỉnh tương tác là Đối tượng tùy chỉnh Facebook gồm những người đã tương tác với nội dung của bạn trên nhóm các ứng dụng và dịch vụ của Facebook.

“Tương tác” nói đến các hành động như dành thời gian xem video hay mở mẫu tìm kiếm khách hàng tiềm năng hoặc Canvas. Bằng cách sử dụng Đối tượng tùy chỉnh tương tác, bạn có thể nhắm mục tiêu quảng cáo đến những người đã thực hiện các hành động này. Bạn cũng có thể sử dụng đối tượng này làm nguồn cho Đối tượng tương tự, giúp bạn tìm người giống với những người đã tương tác với nội dung trên Facebook của bạn.

Dưới đây là các loại tương tác có sẵn, theo đó loại Đối tượng tùy chỉnh tương tác được phân chia:

 • Video
 • Mẫu tìm kiếm khách hàng tiềm năng
 • Canvas/bộ sưu tập
 • Trang Facebook
 • Trang cá nhân doanh nghiệp trên Instagram
 • Sự kiện

Lưu ý:

Đối tượng tùy chỉnh tương tác khác với Đối tượng tùy chỉnh từ trang web của bạn. Mặc dù cả hai đối tượng đều thực hiện hành động trong tài khoản, Đối tượng tùy chỉnh tương tác sử dụng các hành động được thực hiện trên nhóm các ứng dụng và dịch vụ của Facebook, trong khi đó, Đối tượng tùy chỉnh từ trang web sử dụng hành động thực hiện trên trang web của bạn, được theo dõi bởi pixel (hay còn gọi là “sự kiện”).
Khi tạo Đối tượng tùy chỉnh tương tác, bạn cho chúng tôi biết số lượng ngày bạn muốn chúng tôi quay lại khi thu thập tương tác. Điều này nghĩa là nếu bạn yêu cầu chúng tôi quay lại 30 ngày và ai đó đã tương tác 29 ngày trước đây, người đó sẽ thuộc đối tượng của bạn. Tuy nhiên, nếu không tương tác được trong ngày tiếp theo, họ sẽ bị xóa khỏi đối tượng. Bất kỳ người mới nào tương tác trong khoảng thời gian này đều được thêm vào đối tượng. Điều này nghĩa là đối tượng liên tục được làm mới, do đó bạn không cần chỉnh sửa hoặc tạo Đối tượng tùy chỉnh tương tác mới trừ khi muốn thay đổi khoảng thời gian hoặc loại tương tác.

Ở đây BeginerO nói chi tiết hơn về tương tác trên fanpage Facebook. Bạn có biết rằng bạn cũng có thể nhắm mục tiêu những người dùng đã tương tác với nội dung của bạn trên Facebook, ví dụ: Xem video của bạn hoặc thích bài đăng trên Trang. Cập nhật mới nhất cho Đối tượng tùy chỉnh là khả năng nhắm mục tiêu những người đã thực hiện một trong những điều sau

– Đã ghé thăm trang Facebook của bạn

– Tương tác với bài đăng trên trang facebook hoặc quảng cáo của bạn

– Đã nhấp vào bất kỳ nút call-to-action nào

– Đã gửi tin nhắn tới trang của bạn

– Đã lưu trang hoặc bài đăng của bạn

Đối tượng tùy chỉnh LTV

Đối tượng tùy chỉnh LTV là Giá trị trọn đời của một khách hàng là lợi nhuận ròng mà bạn sẽ kiếm được từ khách hàng đó trong suốt chiều dài mối quan hệ giữa bạn và họ.

Không phải khách hàng nào của bạn cũng tạo ra giá trị như nhau.  Ngay cả khi bạn tải lên một danh sách những khách hàng cùng mua một sản phẩm cụ thể, thì câu chuyện sau mỗi lần mua đó vẫn là cái đáng bàn. Một số khách hàng có giá trị hơn những người khác bởi giá trị trọn đời của họ.

bat-dau-tao-doi-tuong-tuy-chinh-voi-ltv

Có những khách hàng chỉ mua 1 lần. Có những người mua rồi quay lại mua tiếp, như bỏ ví ra đưa bạn luôn vậy. Điều quan trọng là phải cung cấp cho Facebook giá trị trọn đời để có thể tìm ra được những khách hàng tiềm năng khác như thế.Chúng ra sẽ đi vào chi tiết về cách tạo các đối tượng này, nhưng bạn cũng nên hiểu rằng Đối tượng tùy chỉnh LTV không phải là một nhóm đối tượng mới để bạn nhắm mục tiêu, nó đơn giản chỉ là cung cấp thêm thông tin chi tiết cho một tệp đối tượng mà bạn đã có sẵn rồi.

Đối tượng Lookalike dựa trên giá trị (Value-Based Lookalike Audience).

Bước đầu tiên bạn sẽ phải làm là cung cập cho Facebook giá trị trọn đời của tất cả khách hàng trong một tệp đối tượng tùy chỉnh. Bạn không nên chỉ tập trung vào những khách hàng có giá trị cao nhất, việc cung cấp một danh sách toàn diện sẽ giúp phân biệt được những khách hàng có giá trị nhất từ những người tưởng như là ít giá trị.

Sau đó bạn sẽ có thể tạo được tệp Đối tượng Lookalike dựa trên giá trị. Điều này cho phép khi chạy quảng cáo Facebook có thể tập trung vào những người cung cấp giá trị cao nhất khi tìm kiếm qua những người có cùng đặc tính.

Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một tập đối tượng mới có khả năng cao sẽ tạo ra những kết quả tích cực.

Tạo đối tượng tùy chỉnh LTV.

Khi tạo đối tượng tùy chỉnh, chọn Hồ sơ khách hàng.

tao-doi-tuong-ltv

Nếu bạn có tính năng này, bạn sẽ thấy có một mục chọn là “Hồ sơ khách hàng có giá trị trọn đời (LTV)”.

tao-doi-tuong-ltv-audience

 

Sau khi chọn vào đó, bạn sẽ nhận được kết quả tương tự như khi tạo tập khách hàng tùy chỉnh thông thương từ Hồ sơ khách hàng của bạn.

them-tep-co-du-lieu-khach-hang-ltv

Bạn sẽ thấy có một vài điểm khác biệt:

Thứ nhất, bạn cần phải “Bao gồm cột có khoảng giá trị khách hàng”

Thứ hai, bạn sẽ thấy bước cuối cùng là tạo đối tượng tương tự. Vậy toàn bộ mục đích của việc tạo đối tượng tùy chỉnh với LTV này, nhắc lại 1 lần nữa, là để tạo tệp Lookalike.

Một vài tips từ Facebook:

– Chỉ sử dụng giá trị bằng tiền: Không thêm bất kỳ những đánh giá hay xếp hạng gì khác. Bạn nên quy giá trị bằng tiền ra cho mỗi khách hàng.

– Thêm toàn bộ tập khách hàng vào, từ giá trị thấp đến giá trị cao: Điều này sẽ cho phép Facebook có thể tập trung vào những thứ để giúp phân biệt ra được một khách hàng bình thường và một khác hàng lớn

– Không sử dụng những giá trị nghịch: để biểu thị những KH bạn không muốn nhắm đến, FB không tính đến điều đó đâu

– Chắc chắn rằng bạn sử dụng xuyên suốt từ đầu đến cuối một đơn vị tiền tệ: Dù sao thì Facebook sẽ mặc định coi là bạn đang sử dụng một đơn vị tiền.

– Hãy sử dụng số dương không có dấu phân tách hàng nghìn

Tập dữ liệu này nên bao gồm càng nhiều dữ liệu về khách hàng càng tốt để có thể khớp với một người dùng Facebook. Có 15 nhân tố định dạng (gồm: họ, tên, địa chỉ mail, sđt,…) có thể được sử dụng để tăng tỷ lệ khớp của bạn.

Tính giá trị trọn đời (LTV).

Toàn bộ quá trình này giả định là bạn biết làm thế nào để tính toán giá trị trọn đời của khách hàng. Đây có thể là một quá trình thủ công. Và như tôi đã áp dụng việc này cho tập đối tượng của tôi, nó không hoàn toàn dễ dàng để có thể thực hiện được.

Khi nghi ngờ, hãy giữ cho nó đơn giản. Khi tạo tệp khách hàng của bạn, thêm cột sản phẩm đã mua kèm giá mua và sử dụng một công thức để tính toán giá trị của những giao dịch này.

Điều này có thể dễ dàng hơn đối với một số phần mềm CRM so với thông thường.

Tạo một đối tượng Lookalike dựa trên giá trị.

Khi Facebook có một danh sách khách hàng bao gồm các giá trị, bạn sẽ có thể tạo ra một tập Đối tượng Lookalike của những người giống với những khách hàng có giá trị nhất của bạn. Bạn sẽ cần phải chọn quốc gia đối với từng đối tượng bạn tạo. 

Tôi không có ảnh chụp màn hình cho quá trình này. Tuy nhiên, tôi cho rằng nó không có gì khác so với việc tạo ra một đối tượng lookalike của bất kỳ nguồn nào khác.

Làm thế nào để sử dụng Đối tương Lookalike dựa trên giá trị.

Facebook khuyên bạn nên sử dụng đối tượng này để nhắm mục tiêu phễu thấp hơn. Ví dụ, sử dụng nó để quảng cáo sản phẩm thay vì thúc đẩy một bài đăng blog hoặc opt-in.

Facebook cũng cho biết lúc đầu, chi phí cho mỗi kết quả có thể cao hơn bình thường, nhưng mà bạn nên tập trung vào lợi nhuận trên chi phí quảng cáo. Kể từ khi Facebook  tạo ra một tập đối tượng của những người có khả năng có giá trị trọn đời cao nhất, bạn không nên chỉ tập trung vào những hành động riêng lẻ nữa

Tất nhiên, đây chỉ là  lý thuyết, nó vẫn cần phải được chứng minh trong thực tế. Và cách mà chúng ta sử dụng tính năng này thì không phải lúc nào cũng sẽ như mục đích ban đầu.

Lời khuyên: Hãy thử nghiệm.  Áp dụng cho quảng cáo thúc đẩy nội dung. Áp dụng cho quảng cáo  opt-in, quảng cáo sản phẩm. Bạn có thể có hoặc không nhận được kết quả bước đầu tuyệt vời. Nhưng bạn sẽ không bao giờ biết  cho đến khi bạn thử nó.

Nhưng  quan điểm của Facebook liên quan đến lợi nhuận trên chi phí quảng cáo (ROAS) là khá tốt. Nếu trọng tâm của việc tạo ra các đối tượng là dựa vào lifetime value, chúng ta nên nhìn xa hơn vào những hành động ban đầu và theo dõi hành động đó liên tục theo ngày, tuần, hoặc tháng.

Tương lai của đối tượng LTV? 

Khi lần đầu tiên tôi nghe nói về điều này, tôi cho rằng nó sẽ dựa trên Pixel của Facebook. Tôi ngạc nhiên rằng quá trình này là hoàn toàn thủ công, buộc các nhà quảng cáo phải tính toán và tải một file chứa giá trị khách hàng.

Tôi không ngờ điều đó lại là cần thiết. Facebook thừa biết ai vừa truy cập vào một trang chuyển đổi nên họ có khả năng gán giá trị lifetime – hoặc ít nhất là long-term cho  khách hàng đó qua nhiều ngày, tuần, tháng hoặc năm.

Giới hạn có thể là “lifetime”. Facebook có thể lấy được dữ liệu trang web tối đa trong vòng 6 tháng với Website Custom Audiences, nhưng lâu hơn nữa thì Facebook không thể lấy được. Do vậy, họ cần thêm nhiều thông tin khách hàng hơn từ phía các nhà quảng cáo để phân tích được tốt hơn.

Đối tượng tương tự (Lookalike Audiences)

Đối tượng tương tự là cách thức tiếp cận những người mới có khả năng quan tâm đến doanh nghiệp của bạn vì họ giống với khách hàng hiện tại tốt nhất của bạn.

Các đối tượng giống với cơ sở dữ liệu khách hàng hiện tại của bạn – có khả năng tạo ra sự chuyển đổi cao.

Để tạo Lookalike Audiences, trước tiên bạn cần tạo đối tượng tùy chỉnh để cho Facebook biết bạn muốn tiếp cận loại người dùng nào. Tiếp theo, chọn ” Lookalike Audiences” từ trình tạo đối tượng và chọn quốc gia đích, phần trăm (1% -10%) của người dùng Facebook của quốc gia được nhắm mục tiêu. Phần trăm biểu thị cho tỷ lệ số người trong quốc gia mà giống với đối tượng quảng cáo của bạn nhất.

Lookalike Audiences giúp bạn mở rộng phạm vi chiến dịch quảng cáo của mình để bạn chỉ nhắm mục tiêu những người có khả năng quan tâm đến sản phẩm của bạn.

Lưu ý : 

-Đối tượng tương tự sẽ chỉ bao gồm những người từ quốc gia/các quốc gia bạn chọn trong khi tạo.
-Đối tượng nguồn của bạn phải bao gồm tối thiểu 100 người từ một quốc gia duy nhất để chúng tôi sử dụng làm cơ sở cho Đối tượng tương tự.
-Bạn có thể tạo tối đa 500 Đối tượng tương tự từ một đối tượng nguồn.
-Những người trong đối tượng nguồn sẽ bị loại trừ khỏi đối tượng tương tự trừ khi bạn sử dụng  làm đối tượng nguồn.
-Bạn có thể sử dụng nhiều Đối tượng tự cùng lúc trên một nhóm quảng cáo. Nhóm quảng cáo sẽ nhắm mục tiêu quảng cáo đến những người thuộc bất kỳ Đối tượng tương tự đã chọn nào.

>>>Tìm hiểu thêm cách 

Lời kết

Trên đây BeginerO đã giới thiệu những loại đối tượng quảng cáo trên Facebook và cách tạo như thế nào. Nếu bạn có thắc mắc hay góp ý để lại comment bên dưới nhé.

>>> Xem thêm :

Đối tượng chồng chéo trên Facebook

Điểm phù hợp Facebook Ads ( Relavance Score ) bạn có để ý đến nó !

Tip tìm kiếm fanpage đối thủ trên Facebook không phải ai cũng biết

CÙNG KẾT NỐI VỚI MÌNH QUA  :
+ Facebook Profile : 
+ Cộng đồng BEGINERO : 
+ Fanpage BEGINERO :   

+ Dịch vụ Quảng cáo, Digital Marketing : https://thekingads.com

Hẹn gặp lại !

*** Bài viết được @beginero.com biên tập từ Facebook Business &  jonloomer.com vui lòng trích dẫn nguồn khi đăng tải

Viet Hung

BeginerO sẽ mãi quá nhỏ nếu bạn cứ vào đọc rồi lặng lẽ đi ra. Hãy góp phần chia sẻ bài viết đến nhiều người hơn, góp phần làm nó lớn hơn !

Related Articles

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Back to top button