Hướng dẫn add thẻ visa vào tài khoản quảng cáo Facebook cho người mới

This entry is part 10 of 13 in the series Facebook

Hướng dẫn add thẻ visa vào tài khoản quảng cáo Facebook cho người mới ( newbie ). Hiện nay vấn đề chạy bùng quảng cáo đã được Facebook thắt chặt nên hạn chế hơn trước rất nhiều. Nhưng điều đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến… Read More

Thẻ Visa chạy quảng cáo Facebook tốt nhất (update 2018)

Thẻ Visa chạy quảng cáo Facebook tốt nhất cho Việt Nam liên tục cập nhật update. Gần đầu mình nhận được rất nhiều câu hỏi : Facebook từ chối thẻ visa,Thẻ visa không thanh toán được Facebook. Vậy nên tiện viết một bài đánh giá… Read More