Hướng dẫn add thẻ visa vào tài khoản quảng cáo Facebook cho người mới

This entry is part 10 of 13 in the series Facebook

Hướng dẫn add thẻ visa vào tài khoản quảng cáo Facebook cho người mới ( newbie ). Hiện nay vấn đề chạy bùng quảng cáo đã được Facebook thắt chặt nên hạn chế hơn trước rất nhiều. Nhưng điều đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến… Read More

Note ngay lỗi thẻ visa chạy quảng cáo Facebook dùng khi cần đến

Lỗi thẻ visa thanh toán quảng cáo Facebook. Thẻ visa không thanh toán được quảng cáo Facebook ? Thẻ visa bị từ chối thanh toán quảng cáo trên Facebook. Rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề thanh toán tiền trên Facebook bằng thẻ… Read More